Sassoli: L’Europe doit être loyale envers ses citoyens 
 

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke beszéde az Európai Tanács 2021. december 16-i ülésén

Hölgyeim és Uraim!

 

Felszólalásomban szeretném vázolni érzéseimet és a Parlament benyomásait a mandátum vége felé előttünk álló kihívásokkal kapcsolatban, most, amikor már félúton vagyunk, de még sok feladat áll előttünk.

A világjárvány nem lassul, és lezárultának folyamatos elodázódása mellett nem látunk előrelépést az Unió, illetve a minden európai polgártársunk által várt, reményt keltő európai projekt tekintetében sem.  Természetesen ambiciózus terveink vannak Európával kapcsolatban, amelyek a jelenlegi parlamenti ciklus kezdete óta napirenden vannak. Szívósan dolgozunk rajtuk, tárgyalunk, konszenzusokat alakítunk ki és nézeteltéréseinken túllépve haladunk előre. A zöld megállapodás, a digitális átállás, az erősebb és demokratikusabb Európa, a nagyobb társadalmi igazságosság mind olyan fontos és nélkülözhetetlen európai projektek, amelyeket sikerre kell vigyünk, ha hűségesek akarunk maradni polgártársainkhoz.

Európának azonban emellett mindenekelőtt egy új, reményt keltő projektre van szüksége, amely mindannyiunkat összefog, amely megtestesítheti Uniónkat, értékeinket és civilizációnkat, és amellyel minden európai egyértelműen azonosulni tud, lehetővé téve a közös fellépést.

Véleményem szerint e projekt három erős tengely köré épülhetne, három olyan Európával kapcsolatos kívánalomra, amelyet minden európai egyformán magáénak érez: Európa legyen innovatív, Európa legyen gondoskodó és Európa legyen példamutató. 

 

Európa elsősorban legyen innovatív.

Az innováció nem csupán azt a technológiai megújulást jelenti, amelyre gazdaságunknak oly nagy szüksége van. Innovációra minden területen szükségünk van, egy új fajta kreativitás szükséges intézményeink, szakpolitikáink, intézkedéseink, sőt életmódunk szempontjából, hiszen az az ökológiai átálláshoz is nélkülözhetetlen.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciának abban kell segítenie minket, hogy megtaláljuk az innováció lehetséges módjait egy olyan projekt kidolgozása érdekében, amelyben ismét minden európai magára ismer. A konferencia, mint tudják, jelenleg is folyamatban van, és hamarosan eljön az első következtetések levonásának ideje. Hangúlyozom: nem futamodhatunk meg feladataink elől, amikor eljön az ideje annak, hogy a szavakat felváltsa a cselekvés, a kívánságok helyét átvegyék a projektek, és az ötletek konkrét megvalósítást nyerjenek. 

Minden egyes területen innovációra van szükségünk!

Természetesen intézményi területen is. Uniónk tökéletlen, még mindig építés alatt áll. A Parlament már régen benyújtotta konkrét javaslatát intézményeink demokratikusabbá, erősebbé és innovatívabbá tételére a jogalkotási kezdeményezési jog révén.

Újítanunk kell a jogalkotás terén. Uniónknak elsőként kell szabályokat hozni azokon a területeken, amelyeket ma már az egész világ modellnek tekint a gazdaság új ágazatainak szabályozását illetően, amelyekre jelenleg rendkívül kusza jogi szabályozás vonatkozik.  Ezt megtettük a személyes adatok védelme területén, és most az egész világ a mi példánkat követi. Itt az ideje, hogy ezt a digitális piacok esetében is megtegyük, hogy ne a digitális óriások alakítsák ki a jogszabályokat az emberek helyett.

A finanszírozás terén is innovációra van szükségünk. Szakpolitikáink és intézkedéseink finanszírozása vonatkozásában sem szabad félnünk a változástól, nem szabad megijednünk az újításoktól. Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a Parlament és az európai polgárok várakozással tekintenek a sajátforrás-csomag közzététele elé, amelynek lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy fenntartható módon kiegészítse a pénzügyi forrásait, és visszafizesse a közös adósságot. Ezt követeli meg a hitelesség és az adott szó megtartása. Ezek az innovációk azonban nem jelentik azt, hogy ne kellene összhangba hoznunk pénzügyi keretünket századunk kihívásaival a Stabilitási és Növekedési Paktum realista reformja révén. Nem zárhatjuk be többé jövőnket és gyermekeink jövőjét a 3%-os szabályba.

 

Emellett Európa legyen gondoskodó.

Fel kell támasztanunk azt az elképzelést, hogy Európa gondoskodik rólunk, megvédi határait és polgárait, és fellép a biztonságuk, a közjó, valamint az egyes tagországok szuverenitása érdekében.  Ezt megtettük az oltóanyagokra vonatkozó közös politikánk révén: világosan megmutattuk, hogy Európa az európaiak védelme érdekében szembe tud nézni legsúlyosabb válságokkal is. Folytatnunk kell az európai egészségügyre irányuló erőfeszítéseinket, és meg kell erősítenünk globális egészségügyi infrastruktúránkat, hogy jobb megelőzést, gondoskodást és válsághelyzetekre való felkészültséget biztosíthassunk.  Üdvözlöm az Egészségügyi Világközgyűlés azon döntését, hogy tárgyalásokat kezd a világjárványok elleni küzdelem kötelező eszközéről.

Az európaiakról való gondoskodás azt jelenti, hogy jobban felkészülünk minden jövőbeli válság kezelésére, legyen az egészségügyi, természeti, kereskedelmi, diplomáciai vagy katonai jellegű.

Ez azt jelenti, hogy először is meg kell erősítenünk közös védelmi és biztonságpolitikánkat, hogy együtt gyorsabban és erősebben léphessünk fel, ha érdekeinket veszély fenyegeti. Tudom, hogy ez a soron következő francia elnökség egyik kulcsfontosságú témája lesz, és ez üdvözlendő.

Az európaiakról való gondoskodás azt is jelenti, hogy jelentősen meg kell erősíteni migrációs és külső határigazgatási politikáink integrációját. Felszólalásaim során gyakran beszéltem a migráció és a menekültügy kérdéséről. Nem titok, hogy a migráció az EU külkapcsolatainak és külpolitikai menetrendjének kulcskérdésévé vált.  A Parlament egy új szolidaritási és felelősségi paktum alapján már dolgozik az európai migrációs és menekültügyi paktumra vonatkozó bizottsági javaslatok javításán. A Tanács is ki fogja venni ebből a részét, és most már sürgősen megállapodásra kell jutnunk, ellenkező esetben a populizmus és a rövid távú megoldások fognak érvényesülni ebben a kérdésben. A belarusz határon történt közelmúltbeli események egyértelműen megmutatták, hogy határozott és szolidaritáson alapuló fellépésre van szükség e kulcsfontosságú területen.

Az európaiakról való gondoskodás azt jelenti, hogy biztosítjuk, hogy mindenki méltósággal megélhessen munkájából, tisztességes és méltányos minimálbérek mellett.  Ennek kapcsán továbbra is szorgalmazzuk egy ambiciózus kompromisszum kialakítását.  Üdvözlöm továbbá a platform-munkavállalókra vonatkozó bizottsági javaslatot, amelynek eredményeképpen európai munkavállalók milliói számára lehet majd újra biztosítani a szociális védelmet.

Az európaiakról való gondoskodás a kereskedelmi kapcsolatok kibillent egyensúlyának helyreállítását is jelenti, amikor egyes országok beruházásai vagy kényszerítő intézkedései fenyegetést jelentenek számunkra.

Az európaiakról való gondoskodás végül az is, hogy energiaválság esetén hatékony műszaki és gazdasági válaszokat tudunk találni.  Egyetlen európait sem szabad kitenni az energiaszegénységnek, még akkor sem, ha egy nemzetközi válság megzavarja a világ piacait.  Az EU-nak ilyen kritikus időkben is bátor megoldásokat kell találnia minden európai biztonságának garantálására.

 

Végül, Európa demokratikus modellje vonzó példaként kell szolgáljon.

Évek óta beszélünk már a rezilienciáról. Európának ellenállóvá kell válnia a gazdasági sokkhatásokkal, a határain zajló konfliktusokkal, az ökológiai válságokkal, a társadalmi válságokkal stb. szemben... Nem kétséges, hogy ezeket a válságokat le kell küzdenünk, és kezelni kell e kihívásokat, de vajon valóban a reziliencia az egyetlen lehetőségünk a fellépésre?  Ha a rezilienciát tűzzük ki célul, az valahol annak bevallását is jelenti, hogy legyőzöttként tekintünk magunkra, és áldozatnak, kiszolgáltatottnak tartjuk magunkat.

A reziliencián túlmenően Európának inkább újra büszkévé kell válnia demokratikus modelljére.  Határozottan törekednünk kell arra, hogy a demokrácia, a szabadság és a jólét e modellje vonzó és vágyakozást ébresztő mintaként szolgáljon ne csak saját európai polgáraink számára, hanem határainkon túl is.

Demokratikus modellünk terjesztése azt jelenti, hogy megmutatjuk, hogy az képes a sikerre, képes hatékony közpolitikák folytatására, és szilárd elkötelezettség mellett képes kézzelfogható eredményeket elérni.

Bízom benne például, hogy a május 9-i Európa-nap alkalmat kínál majd egy erős és egységes közös rendezvényre, bizonyítva közös elkötelezettségünket az európai projekt, valamint az általa közvetített értékek és civilizáció iránt.

Hölgyeim és Uraim!

Mint látják, mai beszédem nem csak mostani aktuális kérdésekkel foglalkozik. Fontosnak éreztem, hogy felszólalásomban felhívjam mindannyiunk figyelmét projektünk hiányosságaira. .

„Innováció, gondoskodás, példamutatás”: ezt a három vezérelvet javasolom Önöknek európai projektünk megújításához. Kedves Emmanuel, amikor múlt csütörtökön Párizsba utaztam, felfigyeltem a francia tanácsi elnökség jelmondatára:  „Fellendülés, erő, összetartozás”. Megjegyzem, hogy ez a választás teljes mértékben összhangban van az általam említettekkel: 

– hiszen nem tudunk fellendülni innováció nélkül;
– hiszen Uniónk erejét arra kell felhasználni, hogy megerősítsük a világképünket, és ezáltal gondoskodjunk az európaiakról;

– hiszen az európai polgárok csak akkor érezhetik magukat Európához tartozónak, ha annak politikai modellje példaként szolgál és vonzóvá válik.

Örömömre szolgál tehát, hogy rímelnek egymásra ezek a jövőre vonatkozó különböző elképzelések. Most az a feladatunk, hogy cselekvésekre váltsuk ezeket az elképzeléseket annak érdekében, hogy Európa megőrizhesse tekintélyét és megtarthassa ígéreteit valamennyi európai polgár szolgálatában.

Köszönöm, és jó munkát kívánok!