Paġna prinċipali 

     

Roberta Metsola

Il-President tal-Parlament Ewropew
 

See tweet on Twitter

Jiena umilment onorata bir-responsabbiltà mogħtija lili bħala President tal-Parlament Ewropew. Id-Dar tad-Demokrazija tagħna se tkompli tiddefendi l-valuri Ewropej tagħna u l-Ewropa tagħna. Dan il-proġett huwa ta' kull wieħed u waħda minna.

 

Elezzjoni tal-President tal-Parlament: diskors ta' Roberta Metsola, li għadha kif ġiet eletta President

Tweets tal-President

 

Segwi l-President fuq il-midja soċjali

 
/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/09/16-g7/20220916-g7.jpg        
Diskors

Berlin  
 

Illum, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ndirizzat il-Konferenza tal-Ispeakers tal-G7 f’Berlin. Fid-diskors tagħna, hi tkellmet dwar il-bżonn li niddefendu d-demokrazija. “Id-demokrazija teħtieġ sforz, jixirqilha qlubija, teħtieġ tmexxija.”

/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/09/13-sanna-marin/20220913-sanna-marin.jpg        
Diskors

Hekk kif l-Ewropa qed tiffaċja inflazzjoni u żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, ċ-ċittadini jistennew tmexxija b'saħħitha u deċiżjonijiet deċiżivi. Tilqa' lill-Prim Ministru tal-Fillandja Sanna Marin għal dibattitu 'Din hi l-Ewropa' fil-Parlament Ewropew, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Fillandja għandu jkollha rwol ċentrali fit-tfassil tal-futur ta' Ewropa aktar reżiljenti u magħquda.

/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/09/12-70-years/20220912-70-years.jpg        
Diskors

Strasburgu  
 

Bħala parti mill-attivitajiet li jfakkru s-70 sena mill-ewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ndirizzat is-Sessjoni Plenaria fi Strasburgu. Fid-diskors tagħha, hi qalet li llum, aktar minn satt Kabel, hu importanti li nipproteġu l-vuċi demokratika taċ-ċittadini u l-valuri demokratiċi Ewropej li l-Parlament Ewropew jirrapreżenta.

/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/09/12-oped/20220912-oped.jpg        

Ewropa  
 

"Dan huwa l-mument tal-Ewropa. Flimkien – nistgħu nkunu iktar." Lejliet l-indirizz tal-Istat tal-Unjoni Ewropea, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, f'artiklu ppubblikat f'27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, appellat għall-għaqda. "Għal darb'oħra, l-Ewropa qed tiġi ttestjata. Għal darb'oħra l-Ewropa jeħtieġ tirrispondi. Għal darb'oħra se jkollna bżonn naħdmu flimkien. Għal darb'oħra, l-Ewropa trid tadatta ruħha. U għal darb'oħra l-Parlament Ewropew huwa lest biex jagħti sehmu."

 
 •  
   Aġenda 
  • it-Tlieta, Settembru 27, 2022  

   Attivitajiet tal-ġurnata  

   17:00    Laqgħa mad-Direttur Eżekuttiv tal-Europol, Catherine De Bolle

 
Kuntatt 
Roberta Metsola
Il-President tal-Parlament Ewropew

Brussels

Parlament Ewropew Paul-Henri SPAAK 09B011 60, rue Wiertz 1047 Brussels Belgium

Brussels

 
/files/live/sites/president/files/home-page/call-to-action-background.jpg        
 

X'qed tagħmel għalija l-Ewropa  

L-Ewropa kif taffettwak? Kif tagħmel impatt fuq l-impjieg tiegħek, il-familja tiegħek, il-kura tas-saħħa tiegħek...? Skopri l-impatt pożittiv tal-Unjoni Ewropea fuq ir-reġjun tiegħek u fil-ħajja ta' kuljum tiegħek.

Patroċinju 

Il-patroċinju huwa mod kif il-Parlament Ewropew jagħti l-appoġġ morali u mhux materjali tiegħu għal numru magħżul ta' avvenimenti ta' kwalità mingħajr skop ta' qligħ u b'dimensjoni Ewropea ċara.